Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Aktualności

Klasa mundurowa

klasa-mund 92Absolwent szkoły mundurowej jest przygotowany do służby lub dalszej nauki. Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem maturalnym. W ramach zajęć dodatkowych organizowane są: musztry, szkolenia strzeleckie (postawy strzeleckie oraz strzelanie z kilku rodzajów broni), sztuki walki, techniki interwencyjne i elementy samoobrony, zajęcia sprawnościowe przygotowujące do egzaminów na wyższe uczelnie wojskowe, biwaki, nauki: pływania, jazdy konnej i jazdy na nartach; obozy wojskowe w warunkach poligonu, zgrupowania survivalowe i marszobiegi kondycyjne.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Technik usług fryzjerskich

DSC06464Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich jest przygotowany do zarządzania salonem fryzjerskim. Zna i stosuje zasady zarządzania zasobami ludzkimi, posługuje się podstawową wiedzą związaną z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika. Potrafi działać na rynku konkurencyjnym, wykorzystać dostępne metody i środki reklamy i promocji. W swojej pracy kieruje się etyką zawodową. Umiejętność uczenia się i dostosowania do wymogów zmieniającego się rynku pracy otwiera przed absolwentem szkoły nowe możliwości. W związku z rosnącymi nieustannie wymogami pracodawców w stosunku do obecnych i przyszłych pracowników umiejętności uczenia się pozwalają dostosować się do rynku pracy. Poznawanie i wdrażanie nowych technologii wykonania zabiegów, nowoczesnych narzędzi oraz technik pracy sprawiają, że branża fryzjerska jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się gałęzią usług.

CZYTAJ WIĘCEJ

Technik Spedytor

DA2CCB2FAB2Technik spedytor jest to zawód z przyszłością cieszący się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, a zwłaszcza, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych rodzajów transportu, sztukę negocjacji w spedycji, z marketingiem, zarządzeniem działalnością spedycyjną, przewozami międzynarodowymi itp.... 

CZYTAJ WIĘCEJ

Technik Transportu Kolejowego

6108b580-skal

Nowy kierunek w Ełckiej Szkole ZDZ!

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego organizuje oraz prowadzi ruch pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, obsługuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności, nadzoruje i koordynuje pracę przewoźników na stacji kolejowej, planuje przewozy pasażerskie i towarowe, zarządza taborem kolejowym, organizuje pracę stacji kolejowej, nadzoruje zestawianie, rozrządzanie i obsługę pociągów, dokonuje odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób. Jest to zawód z branży transportowej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Święto Konstytucji 3 Maja

656658Żyjemy w Polsce, która może szczycić się długo oczekiwaną wolnością. Patrząc w przeszłość, powinniśmy jednak pamiętać o doświadczeniach minionych lat. Dlatego dziś zatrzymajmy się na chwilę i spójrzmy w przeszłość. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt nowego obiektu

sala gim bok 1Niedługo rozpocznie się budowa sali gimnastycznej. Uczniowie już od września będą mogli trenować swoje umiejętności sportowe w nowym obiekcie szkoły. 

CZYTAJ WIĘCEJ