Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

"LOADING - lepiej działać niż gadać"

GratulacjeJesteśmy dumni z naszej uczennicy Lucyny Sieńkowskiej, która pełniła funkcję Tutora w ramach Młodzieżowej Grupy Wolontariuszy "LOADING - lepiej działać niż gadać". Za swoją postawą i działalnością wolontariacką otrzymała gratulacje i wyrazy uznania, przesłane z Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku. My również gratulujemy i dziękujemy za dawanie przykładu swoim rówieśnikom!