Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Jubileusz 70 lat ZDZ w Białymstoku

lecie2Tradycja Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku sięga roku 1945. Z dumą stwierdzamy, że ZDZ jest jedną z najstarszych placówek oświatowych w północno - wschodniej Polsce.

Obecnie Zakład Doskonalenia Zawodowego jest silną organizacją stowarzyszeniową, w pełni samofinasującą się, z prężnie działającymi władzami statutowymi. ZDZ ma duże osiągnięcia w sferze szkoleniowej, produkcyjnej i szkolnej.

Szkolimy zawodowo od 70 lat!

Cały artykuł dostępny na białostockiej stronie ZDZ: http://www.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/423-jubileusz-70-lat-zdz-w-bialymstoku.html