Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Projekt "Portugalskie doświadczenie – zagraniczne staże dla uczniów szkół ZDZ"

port 2Uwaga !!! Zmiana terminu spotkania z opiekunem stażu - 18.01.2017 (środa) o godz. 9:30 w sali nr 12 (pracownia komputerowa).

Na spotkaniu omówione będą szczegół wyjazdu oraz program stażu. Na zebranie zapraszamy również rodziców wyjeżdżających uczniów.