Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Technik Handlowiec – NOWY KIERUNEK

handshake

Jeśli chcesz zostać specjalistą ds. marketingu i sprzedaży i jednocześnie sprostać oczekiwaniom rynku pracy, oferujemy Ci  kierunek technik handlowiec.

Handlowiec ogólnie mówiąc zajmuje się sprzedażą. Tak więc przede wszystkim wyszukuje różnych dostawców towarów i usług, których potrzebuje, i które chciałby sprzedawać. Następnie znajduje chętnych, którzy gotowi byliby te towary lub usługi zakupić, zawiera z nimi umowy. Może działać samodzielnie lub w porozumieniu ze swoimi przełożonymi, na których zlecenie pracuje. Przede wszystkim handlowiec zajmuje się prowadzeniem dokumentacji sprzedaży, zawieraniem umów, prowadzeniem rozliczeń, załatwianiem reklamacji.

Osoby na stanowisku handlowca często mają do czynienia z klientami, i to osobiście. W związku z tym muszą posiadać nie tylko odpowiednią wiedzę, ale też nienaganną kulturę osobistą, aparycję, zdolności negocjacji. Handlowiec musi znać doskonale wszelkie techniki sprzedażowe i negocjacyjne, by móc osiągać założone sobie cele. Często wymaga się od pracownika na stanowisku handlowca prawa jazdy kategorii B, co nie jest bezpodstawne, gdyż handlowiec musi często przemieszczać się między poszczególnymi kontrahentami.

Technik handlowiec powinien posiadać wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, towaroznawstwie, działaniach marketingowych, technikach informatycznych, organizacji pracy w punktach sprzedaży, nowoczesnej rachunkowości, prawie (cywilnym i handlowym) oraz regułach współpracy z kontrahentami.

 

REKRUTACJA 2018/2019

 

Zapraszamy do udostępniania wśród swoich znajomych :D

423545

Dni otwarte szkoły odbędą się 21 kwietnia w godz. 9:00 - 13:00!