Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Deklaracje maturalne

UWAGA

SŁUCHACZE SEMESTRU PIĄTEGO

do 30 września 2018r. w sekretariacie szkoły  będą przyjmowane deklaracje maturalne