Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Piknik " TACY SAMI"

PODZIĘKOWANIE"TACY SAMI"
Pod takim hasłem w dniu 26 września 2019 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbył się PIKNIK INAUGURUJĄCY CYKL DZIAŁAŃ W TROSCE O DOBRO DZIECKA - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO, którego pomysłodawcą i organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej w Ełku.
Celem przedsięwzięcia było:
1. kształtowanie poczucia zrozumienia i empatii, co wpływa na powstawanie szacunku i zrozumienia dla osób z niepełnosprawnością;
2. kształtowanie umiejętności prawidłowej współpracy w celu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży;
3. edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego;
4. budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami, stworzenie serdecznej i przyjacielskiej atmosfery, dzięki której uczniowie mogą poczuć się zaakceptowani i bezpieczni.
5. kształtowanie poczucia własnej wartości, wrażliwości na potrzeby innych i postaw prospołecznych.

Nasze uczennice z Technikum fryzjerskiego wsparły działania, dziękujemy.ZAPRASZAMY DO GALERII.