Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Ogłoszenia

Matura 2016

UWAGA MATURZYŚCI! Przypominamy, w środę wszyscy proszeni są o przybycie do szkoły o godz. 8:20 z dowodem osobistym i z długopisem z czarnym tuszem (podczas egzaminu można mieć małą butelkę z wodą mineralną).

UWAGA! Pojawiły się już daty egzaminów zawodowych!

5843577306 1a98149efb_oTechnik Usług Fryzjerskich

Kwalifikacja A.23 - wykonywanie projektów fryzur 

14.01.2016 - g. 10:00 - egz. pisemny

15.01.2016 - g. 9:00 - egz. praktyczny w formie dokumentacji

 

Technik Usług Kosmetycznych

Kwalifikacje A.61 - wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy

14.01.2016 - g. 12:00 - egz. pisemny

15.01.2016 - g. 13:00 - egz. praktyczny w formie dokumentacji

Informacja o ewaluacji problemowej dla uczniów i rodziców LO i Technikum

W dniach 5-12 stycznia 2016 zostanie w szkole przeprowadzona ewaluacja problemowa przeprowadzona przez zespół ewaluacyjny Kuratorium Oświaty

Wymagania:
1.    Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
2.    Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji
3.    Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Rodziców zapraszamy na wywiad grupowy w dniu 12 stycznia 2016 na godz. 16.00

                                                                                          Dyrekcja Szkoły

Praktyki klas III TUF

Praktyki uczniów klas III TUF odbędą się w terminie od 22 lutego do 18 marca 2016r.