Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Plan zajęć dla szkoły dziennej obowiązujący od 21.09.2015

Plan od_21.09_-_sumaryczny

 

             pdfPlan dla wszystkich klas

             pdfPlan dla poszczególnych klas