Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Plan zajęć dla szkoły dziennej obowiązujący od 19.10.2015

Plan od_19.10_-_sumaryczny

Wszystkie aktualizacje planu pojawiają się pod adresem: elk.zdz.bialystok.pl/szkola/szkola-dzienna/plany-zajec.html