Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Praktyki klas III TUF

Praktyki uczniów klas III TUF odbędą się w terminie od 22 lutego do 18 marca 2016r.