Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Informacja o ewaluacji problemowej dla uczniów i rodziców LO i Technikum

W dniach 5-12 stycznia 2016 zostanie w szkole przeprowadzona ewaluacja problemowa przeprowadzona przez zespół ewaluacyjny Kuratorium Oświaty

Wymagania:
1.    Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
2.    Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji
3.    Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Rodziców zapraszamy na wywiad grupowy w dniu 12 stycznia 2016 na godz. 16.00

                                                                                          Dyrekcja Szkoły