Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Informacja o ewaluacji

Inforumjemy, że została zakończona ewaluacja zewnętrzna w naszej szkole i jest możliwość zapoznania się z jej raportem na stronie http://www.npseo.pl/action/raports