Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Matura 2016

UWAGA MATURZYŚCI! Przypominamy, w środę wszyscy proszeni są o przybycie do szkoły o godz. 8:20 z dowodem osobistym i z długopisem z czarnym tuszem (podczas egzaminu można mieć małą butelkę z wodą mineralną).