Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Harmonogram Egzaminu Zawodowego

5843577306 1a98149efb_o 

Styczeń 2018

 

 

 

l.p.datagodzinaKwalifikacjazawódNr Sali Skład ZNEP
1

10 stycznia

 Egzamin praktyczny

 

9.00

A. 23 Wykonywanie projektów fryzur

 

A,28 Organizacja i nadzorowanie  transportu

 

A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

Technik usług fryzjerskich

 

Technik spedytor

 

Technik transportu kolejowego

20

1,E. Cudnoch-Ramotowska

2. E. Maciorowska

3. T. Sadowski

13.00

A. 29 Obsługa klientów i kontrahentów

A.61 wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

 

Technik spedytor

 

Technik usług kosmetycznych

 

20

1,E. Cudnoch-Ramotowska

2. T. Krysztopa

2

11 stycznia 2018

Egzamin pisemny

10.00

A.23 Wykonywanie projektów fryzur

 

Technik usług fryzjerskich

 

20

1,E. Maciorowska

2. R. Milewski

 

11 stycznia 2018

Egzamin pisemny

12.00

A.29 Obsługa klientów i kontrahentów

A.36 Prowadzenie rachunkowości

A. 44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

 

Technik spedytor

 

Technik rachunkowości

 

Technik transportu kolejowego

20

1,E. Cudnoch-Ramotowska

2. E. Maciorowska

3. K. Nitkowski

 

11 stycznia 2018

Egzamin pisemny

14.00A. 65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznychTechnik ekonomista20

1,E. Cudnoch-Ramotowska

2. R. Milewski

317 stycznia 201815.00A. 65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznychTechnik ekonomista12

1,J. Markowska

2. M. Lulewicz

419 stycznia 201815.00A. 36 Prowadzenie rachunkowości

Technik rachunkowości

 

12

1,K. Łopacz

2. T. Sadowski