Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Szkoła zaoczna

Aktualne harmonogramy zjazdów są dostępne po prawej stronie w menu bocznym --------------------------------------------------------->>>>>>>>

 

Obecnie kształcimy na kierunkach:

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (3 lata) - zaoczna

Szkoła Policealne dla dorosłych (2 lata) - zaoczne w kierunkach:

  • Technik usług kosmetycznych

 

 NOWOŚĆ! dARMOWE kWALIFIKACYJNE kURSY zAWODOWE (kkz)! - ZDOBĄDŹ ZAWÓD W 10 MIESIĘCY!

W ofercie bezpłatnych kursów: 

 
ORAZ NOWE KIERUNKI:
 
- A. 18. PROWADZENIE SPRZEDAŻY
- E. 14. TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH
- A. 61.  WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH TWARZY
- A. 62. WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH CIAŁA, DŁONI I STÓP

 

.docLINK .pdfLINK - Zmiany w rozporządzeniu o ocenianiu i klasyfikowaniu słuchaczy szkół dla dorosłych

 

Naszym uczniom zapewniamy promocyjne warunki zdobycia prawa jazdy kat. B

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Podanie o przyjęcie do szkoły <--- Pobierz
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum (LO) lub szkoły średniej (Szkoła Policealna) 
  • Dwa zdjęcia (37 mm x 52 mm)
  • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do nauki w wybranym zawodzie (dotyczy technikum)

Znajdź Szkołę lub ośrodek