Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Aktualności

Nowość! Marketing nowych mediów

wcisnij się 1Wciśnij się! W nowe trendy...

nowe media

Współczesność niesie wiele zmian w komunikacji marketingowej. Wiedza, którą zdobyliśmy na początku studiów w dniu odbierania dyplomu staje się nieaktualna. Nowe media zmieniają mapę wydatków reklamowych. Zintegrowana kampanie w mediach społecznościowych są antidotum na problemy małych i średnich firm. W skondensowanej formie kursu z elementami warsztatów pragniemy przedstawić zagadnienia ułatwiające poruszanie się w internetowym otoczeniu przedsiębiorstwa. Dużo praktycznych porad i możliwość przygotowania autorskiej kampanii na FB to największe atutu naszej oferty. Odnotuj datę w swoim kalendarzu - 24.09.2016 godz. 8.00. Od tego dnia wszystki będzie o wiele łatwiejsze.
 

CZYTAJ WIĘCEJ

Wykwalifikowani i kompetentni – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących powyżej 29 roku życia

 

wizualizacja

logo RPOWM

 

 O projekcie:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.08.2016 – 30.09.2017
będzie realizował projekt:

„Wykwalifikowani i kompetentni – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących powyżej 29 roku życia”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

 

Cel projektu: Zwiększenie efektywnościw poruszaniu się po rynku pracy niepracujących 120 osób (64 kobiet i 56 mężczyzn) po 29 roku życia z podregionu ełckiego prowadzące do znalezienia zatrudnienia, poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia do IX 2017r.

 Projekt skierowany jest do 120 osób (64 kobiet i 56 mężczyzn)powyżej 29 roku życia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy i nieaktywnych/ biernych zawodowo, zamieszkujących podregion ełcki (zgodnie z KC), które jednocześnie kwalifikują się przynajmniej do jednej z grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie).

CZYTAJ WIĘCEJ

Stosowanie środków ochrony roślin

protect-450596 1920Osoby zamierzające wykonywać zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin sprzętem naziemnym w produkcji rolnej i leśnej, a także nabywać środki ochrony roślin powinny posiadać odpowiednie przeszkolenie. Dlatego też w naszej ofercie możemy zaproponować 14 godzinne szkolenie podstawowe, którego tematyka obejmuje:

 • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
 • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
 • integrowana ochrona roślin
 • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
 • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zobligowane jest terminem ważności - 5 lat.

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia

młodzi obrazProjekt skierowany jest do 100 osób biernych zawodowo zamieszkujących powiat ełcki w wieku 15-29 lat, należący do grupy NEET, czyli:

 • osoba nie pracująca
 • nie kształcąca się
 • nie szkoląca się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających udział w projekcie

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wsparcie w ramach projektu:

 • Stworzenie Indywidualnego Planu Działania
 • Poradnictwo zawodowe , a w tym: warsztat „Techniki aktywnego poszukiwania pracy", „Autoprezentacja”
 • Wsparcie psychologiczne
 • Indywidualne szkolenia zawodowe.
 • 3-miesięczne staże zawodowe

Podczas trwania Projektu zapewniamy:

 • Stypendia stażowe – 1 700 zł brutto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 6 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży
 • Ubezpieczenie NNW

CZYTAJ WIĘCEJ

A. 65 - Kadry i płace

nowa plansza_-_wiosna_-_bezplatne_kursy_zawodowe_KKZUczestnik kursu kwalifikacyjnego A.65. nabywając umiejętności teoretyczne
i praktyczne przygotowany jest do podjęcia pracy: w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, instytucjach finansowych np. bankach, urzędach skarbowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, w komórkach finansowo-księgowych, na stanowiskach pracy biurowej oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zapewniamy nowoczesne pracownie,  nasze wyposażenie spełnia standardy wymagań egzaminacyjnych. Naukę prowadzimy na najbardziej popularnych programach kadrowo płacowych: GRATYFIKANT, Płatnik, Rachmistrz. Posiadamy doświadczoną kadrę, a zdawalność egzaminów zawodowych wynosi 95%.

CZYTAJ WIĘCEJ

Letni kurs fotografii

foto moduł III

Rozwiń swoją pasję i stań się mistrzem fotografii...

4-modułowy kurs sprawi, że zaskoczysz swoich znajomych profesjonalnymi zdjęciami z podróży wakacyjnych!

Kurs przeznaczony jest dla posiadaczy aparatów fotograficznych, chcących robić dobre i ciekawe zdjęcia o różnorodnej tematyce. Podczas zajęć uczestnicy poznają wszystkie możliwości oferowane przez cyfrowe systemy fotografii i obróbki obrazu.

W najbliższy weened - modu III - Czlowiek w fotografii.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kwalifikacje zawodowe w zakresie uprawnień UDT

hdsWzmożony sezon zatrudnienia w sektorze transportu wymaga pozyskania nowych kwalifikacji.

Zapraszamy do Ośrodka w przyszłym tygodniu na cykl szkoleń
kurs Obsługa wózków jezdniowych

kurs Obsługa żurawi (HDS)

Kurs Palacz centralnego ogrzewania

zwyżka

wózek Absolwenci wszystkich trzech kwalifikacji potwierdzą swoje umiejętności przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego w dniu 29.07.2016r. i Komisją Energetyczną w dniu 01.08.2016r.

Zapisy przyjmujemy do 25.07.2016r.

Nowość! - BEZPŁATNE Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

nowa plansza_-_wiosna_-_bezplatne_kursy_zawodowe_KKZZapisz się już dziś na bezpłatny kurs i zdobądź kwalifikacje w niecały rok!

Od roku szkolnego 2012/2013 mamy w Polsce możliwość kształcić się w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. W naszych szkołach Kursy kwalifikacji zawodowych prowadzone są według podstawy programowej opublikowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Bezpłatny Kurs Kwalifikacyjny - A.19 Fryzjer

KURS ZAWODOWY_A19Uczestnik kursu kwalifikacyjnego A.19 kształcącącego w zawodzie technik usług fryzjerskich jest przygotowany do: pracy w salonach fryzjerskim, pracy w studiach stylizacji fryzur, pracy w agencjach mody i reklamy, otwarcia własnej działalności gospodarczej. 

Pracownie są nowoczesne, bogato wyposażone i spełniają standardy wyposażenia egzaminacyjnego. Posiadamy doświadczoną kadrę, a zdawalność egzaminów zawodowych wynosi 95%. Absolwenci otrzymują zawód Technik Usług Fryzjerskich. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Kurs HDS i Zwyżka

hds i zwyżka kwiecienZwyżki to urządzenia w kategorii podestów ruchomych. To urządzenie techniczne przeznaczone do podnoszenia ładunków na pożądaną wysokość w zakładach pracy oraz przy pracach budowlanych, magazynowych, transportu bliskiego, montażowych, dekoracyjnych, pielęgnacji zieleni i innego rodzaju.

Równolegle prowadzimy jest kurs HDS, czyli Hydrauliczny Dźwig Samochodowy- odmiana dźwigu samochodowego, montowanego na samochodach ciężarowych, umożliwiającego ich samodzielny załadunek oraz załadunek.

Wszystkie podlegają dozorowi technicznemu, dlatego do ich obsługiwania potrzebne są uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

CZYTAJ WIĘCEJ