Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Pracownik ds. kadrowych i płacowych 25 marca 2019

kobieta z_wykresZakład Doskonalenia Zawodowego prowadzi rekrutację na kurs Pracownik ds. kadrowych i płacowych. Realizacja zajęć odbędzie się od 25 marca 2019 godz. 16:00

Dla kogo kurs?

Kurs przewidziany jest dla osób zainteresowanych zdobyciem wysokich kwalifikacji zawodowych z zakresu kadr i płac, popartych komputerową praktyką kadrowo-płacową w zawodzie

 

Osoby zamierzające uczestniczyć w tym kursie mają możliwość:

  • przygotować się praktycznie do pracy w dziale kadrowo-płacowym

Gwarantujemy solidne przygotowanie w zakresie podstaw prawnych i dużą ilość materiałów i zajęć praktycznych
w formie warsztatów z dokumentacji kadrowej, prowadzenia i zasad organizacji naliczania wynagrodzeń, ZUS,
podatków, programu Płatnik, Gratyfikant

  • zdobyć 40 godzinną praktykę w prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych

realizowanych na warsztatach z dokumentacji kadrowej, naliczania wynagrodzeń metodami tradycyjnymi
i komputerowymi, ewidencji dokumentacji ubezpieczonych i rozliczeń ZUS za pomocą programu Płatnik 

Cel kursu: 

  • podniesienie kwalifikacji słuchaczy z zakresu profesjonalnej problematyki kadrowej i płacowej do poziomu oczekiwanego w praktyce zawodowej;
  • uaktualnienie wiedzy słuchaczy z zakresu przepisów prawa pracy, problematyki płac, ZUS, podatków na bazie materiałów objętych kursem;
  • praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania problemów zagadnień kadrowo-płacowych, ubezpieczeń i zasiłków ZUS oraz podatków;
  • zapoznanie z programem Płatnik oraz zasadami prowadzenia dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej ZUS za pomocą programu Płatnik;
  • przygotowanie fachowych kadr do pracy w zawodach objętych tematem kursu z umiejętnością obsługi programuGratyfikant

Cel ten osiągamy poprzez dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy w formie wykładów, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań. Zajęcia prowadzi Pani Joanna Markowska.