Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Kwalifikacje zawodowe w zakresie uprawnień UDT

hdsWzmożony sezon zatrudnienia w sektorze transportu wymaga pozyskania nowych kwalifikacji.

Zapraszamy do Ośrodka w przyszłym tygodniu na cykl szkoleń
kurs Obsługa wózków jezdniowych

kurs Obsługa żurawi (HDS)

Kurs Palacz centralnego ogrzewania

zwyżka

wózek Absolwenci wszystkich trzech kwalifikacji potwierdzą swoje umiejętności przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego w dniu 29.07.2016r. i Komisją Energetyczną w dniu 01.08.2016r.

Zapisy przyjmujemy do 25.07.2016r.