Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Kursy zawodowe z obsługi sprzętu / uprawnienia UDT

nowa plansza_-_wiosna_-_HDS_i_zwyżkaRozpoczynamy w czerwcu szkolenia w zakresie:

Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem - 20.06.2018 - pdfharmonogram

Obsługa żurawi przenośnych (HDS) - 30.06.2018 - pdfharmonogram

Planowany termin egzaminu - 10.07.2018r.

  Koszt egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego udt wynosi 152,00 PLN

Kategorie uprawnień do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych dostępne są w pliku.

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego

19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 43

tel./fax 87-6202610