Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Kwalifikowany pracownik ochrony 20 września 2019r.

securityOd  2014 r. osoby, które chcą wykonywać zawód kwalifikowanego pracownika ochrony, nie muszą ubiegać się o licencję pierwszego i drugiego stopnia, ani przystępować do egzaminów na licencję pracownika ochrony fizycznej. Osoby, które ukończą Kurs Ochrony w naszym Ośrodku, mogą ubiegać się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji. Wpisu na listę dokonują komendanci wojewódzcy Policji, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o wpis na listę (na jej pisemny wniosek).

Ośrodek w Ełku zaprasza na zajęcia w dniu 20.09.2019. godz. 16:00

 

Aby ubiegać się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, należy spełniać następujące warunki:   

  • posiadać ukończone 21 lat
  • posiadać co najmniej ukończoną ośmioklasową szkołę podstawową lub gimnazjum
  • zaświadczenie o niekaralności
  • nienaganna opinia wydana przez komendanta powiatowego
  • zdolność fizyczna i psychiczna, potwierdzona orzeczeniami lekarskimi
  • obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego UE
  • posiadać przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia ( ukończony kurs w OKZ Ełk)

Zapisz się już dzisiaj. Możesz zrobić to telefonicznie. Czekamy na Ciebie!

Terminy:

Telefon:

2019-09-20

(87) 620-26-10;

Email:

Adres:

elk@zdz.bialystok.pl

19-300 Ełk, Armii Krajowej 43