Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Warsztaty praktyczne na kursie "Wizaż, makijaż i stylizacja"

wizaż 1318 16Nasze warsztaty odby­wają się w przy­jem­nej, niezobow­iązu­jącej, kaw­iar­ni­anej atmos­ferze. Trener, Kasia Lamentowicz, doradza w co zain­west­ować, a z czego zrezyg­nować. Krok po kroku poz­na­jemy tech­niki wykony­wa­nia mak­i­jażu dziennego, wiec­zorowego i ślubnego. To okazja by nie tylko o siebie zad­bać,ale też doksz­tał­cić się, spędzić wesoło czas w nietypowej formie. Uczestnicy wykonują makijaże na różnych typach urody. Modelami są osoby zaproszone do udziału. Warsz­taty obe­j­mują trzy spotka­nia. Lamentowicz Katarzyna

Krótki kurs mak­i­jażu jest idealną formą prezentu dla Waszych Mam, Żon, Koleżanek i Przyjaciółek.

Zapraszamy do fotorelacji z dzisiejszego dnia: