Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Szkolenia w zakresie BHP

nowa plansza_-_wiosna_-_bhpSzkoleniu BHP podlegają wszyscy pracownicy, także osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno- prawych, praktykanci, osoby prowadzące działalność gospodarczą - samozatrudnienie.

Szkolenie przeprowadzamy w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego, czyli online (dotyczy pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, a także pracowników na stanowiskach administracyjno - biurowych).

Cel szkolenia to aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Czas trwania szkolenia:

  • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - 16 godzin
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych - 8 godzin
  • dla pracowników na stanowiskach administracyjno - biurowych - 8 godzin
  • dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tych służb-32 godziny
  • dla pracowników inżynieryjno - technicznych - 16 godzin

Ważność zaświadczenia:

  • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - 5 lat
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych - 3 lata
  • dla pracowników na stanowiskach administracyjno - biurowych - 6 lat
  • dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tych służb- 5 lat
  • dla pracowników inżynieryjno - technicznych - 5 lat

Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym - test wyboru.

Koszt szkolenia: prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przygotowania dla Państwa indywidualnej oferty szkoleniowej.

Dane do kontaktu: Zakład Doskonalenia Zawodowego

Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel. 87 620 26 10, mail: elk@zdz.bialystok.pl