Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Kurs HDS i Zwyżka

hds i zwyżka kwiecienZwyżki to urządzenia w kategorii podestów ruchomych. To urządzenie techniczne przeznaczone do podnoszenia ładunków na pożądaną wysokość w zakładach pracy oraz przy pracach budowlanych, magazynowych, transportu bliskiego, montażowych, dekoracyjnych, pielęgnacji zieleni i innego rodzaju.

Równolegle prowadzimy jest kurs HDS, czyli Hydrauliczny Dźwig Samochodowy- odmiana dźwigu samochodowego, montowanego na samochodach ciężarowych, umożliwiającego ich samodzielny załadunek oraz załadunek.

Wszystkie podlegają dozorowi technicznemu, dlatego do ich obsługiwania potrzebne są uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Obsługa żurawi przenośnych (HDS)koszt: 600,00 zł  rejestracja online   zapytaj online
Obsługa podestów ruchomych (zwyżka)koszt: 450,00 zł  rejestracja online   zapytaj online

Koszt egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego udt wynosi 152,00 PLN

Kategorie uprawnień do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych dostępne są w pliku.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Małgorzata Kulągowska 

87-6202610, 607690410