Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Nowa edycja projektu - "POMAGAMY zwalnianym"

DOTACJA2POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja (woj. warmińsko-mazurskie)

Działanie 10.5 – Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe Celem projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej 95% osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w grupie 160 osób z subregionu ełckiego poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe w postaci wsparcia psychologiczno-doradczego, szkoleń, staży, dotacji do 31.12.2018r.

Projekt skierowany jest do 160 osób, zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski, ełcki, gołdapski, olecki przy czym 100 osób będą to osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6m-cy przed przystąpieniem do projektu oraz 60 osób będą to osoby pracujące przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy.

DOTACJE 23 390 ZŁ!

ZADZWOŃ DO NAS I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY! TEL.: 87 620 26 10

 

 Rekrutacja na ścieżkę dotacyjną zostaje wydłużona do dn. 31 października 2017r.

 

DOTACJE NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- bezzwrotne wsparcie finansowe do 23 390 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, na pierwsze wydatki inwestycyjne przedsiębiorstwa.
-Termin realizacji: VI-VII 2017, IX-X 2017

Rekrutacja: Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel./fax. 87 620-26-10,

 

Czytaj więcej