Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Rekrutacja do projektu - "POMAGAMY zwalnianym"

dotacja na założenie działalności KopiaPOMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja (woj. warmińsko-mazurskie)

Działanie 10.5 – Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe Celem projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej 95% osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy  z subregionu ełckiego poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe w postaci wsparcia psychologiczno-doradczego, szkoleń, staży.

Projekt skierowany jest do osób, zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski, ełcki, gołdapski, olecki przy czym to osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6m-cy przed przystąpieniem do projektu

ZADZWOŃ DO NAS I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY! TEL.: 87 620 26 10

 

Rekrutacja: Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel./fax. 87 620-26-10  Formularz zgłoszeniowy

Czytaj więcej