Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Tworzenie aplikacji internetowych

aplikacjeOstatnie wolne miejsca na bezpłatny kurs kwalifikacyjny Tworzenie aplikacji internetowych.

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy. Zgłoszenia od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do godz. 17.00 w sekretariacie.docformularz zgłoszeniowy

 

Program nauczania

Lp.Efekty kształcenia z podstawyBlok tematycznyLiczba godzin
1Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodówPodejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)24
2Podstawy BHP20
3Język obcy w zawodzie30
Razem liczba godzin przeznaczona na kształcenie umiejętności wspólnych dla wszystkich zawodów oraz PKZ75
4Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.14Witryny internetowe i pracownia witryn internetowych125
5Bazy danych i systemy baz danych. Pracownia baz danych i administrowania bazami.125
6Aplikacje internetowe i pracownia aplikacji internetowych125
Liczba godzin przeznaczona na kształcenie właściwe dla kwalifikacji E.14374
Łączna liczba godzin kursu kwalifikacyjnego449
     

30% zajęć odbędzie się w systemie e-lerningowym

 

Szczegółowe informacje:

Zakład Doskonalenia Zawodowego

19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 43

tel./fax 87-6202610 wew. 14