Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Kurs monter rusztowań budowlanych- Dofinansowanie 80% dla przedsiębiorców! 17 stycznia 2019

rusztowaniaPRZEDSIĘBIORCO PODNIEŚ KOMPETENCJE SWOJE I SWOICH PRACOWNIKÓW ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH!!!

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością informujemy, że Operatorzy subregionu ełckiego dysponują środkami unijnymi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Warmii i Mazur na dofinansowanie do 80% wartości każdej usługi rozwojowej tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, doradztwa i innych bez ograniczeń dla branży, tematyki szkoleń.

fac9770ae986695c80dfb6c58f312f32 XL

 

Cel edukacyjny

Uzyskanie uprawnień monter rusztowań budowlano-montażowych metalowe, montaż i demontaż,
według rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r. (Dz.U. z dnia 20
stycznia 2017r. poz. 134). Uczestnik zdobędzie wiedzę o obsłudze i pracy na rusztowaniach, a także
posiądzie umiejętności poprawnego wykonywania prac z zachowaniem wszelkich zasad bhp i ppoż.,
zastosuje odpowiednie metody pracy oraz przeprowadzi prawidłową obsługę techniczną rusztowań
budowlanych.


Ramowy program usługi

Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem zatwierdzonym przez IMBiGS w Warszawie.

W zakres szkolenia wchodzi:
- teoretyczne przygotowanie kursantów do montażu rusztowań,
- praktyczna nauka montażu rusztowań,
- egzamin końcowy

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 8 godz.
2. Ogólna budowa rusztowań budowlano - montażowych metalowych – 6 godz.
3. Bezpieczeństwo montażu i eksploatacji rusztowań – 8 godz.
4. Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych – 14 godz.
5. Dokumentacja techniczna rusztowań - 4 godz.
6. Zajęcia praktyczne - montaż i demontaż rusztowań budowlano- montażowych – 40 godz.

scaffold-14253 640
Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

- Słuchacz zdobędzie wiadomości potrzebne w trakcie obsługi i pracy na rusztowaniach,
- Słuchacz nabędzie umiejętności poprawnego wykonywania prac z zachowaniem wszelkich zasad bhp i ppoż., zastosuje odpowiednie metody pracy oraz przeprowadzi prawidłową obsługę techniczną rusztowań budowlanych.
- Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Więcej informacji:

Termin rozpoczęcia szkolenia: 2019-12-17

 

Dofinansowanie przez BUR - karta usługi

 

Zapisz się online

tel.: 87 620 26 10

Ełk, ul Armii Krajowej 43