Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Warsztaty ”GOTOWOŚĆ DO ZMIAN”

rafalwojciechowskiW okresie letnim są realizowane weekendowe warsztaty dla uczestników projektu „POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie adaptacyjne – III edycja”

Program warsztatów obejmuje zagadnienia:

  • Samoocena, poczucie własnej wartości
  • Budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby
  • Rola poczucia własnej wartości w osiąganiu celów i życiowej satysfakcji
  • Techniki zwiększające motywację do działania
  • Adaptacja do zmian
  • Komunikacja
  • Stres i sytuacje trudne
  • Kontakt z klientem

Udział w warsztatach pozwoli na głębsze zrozumienie swoich potrzeb, zmiany stereotypów myślenia. Uczestnicy uczą się po­szukiwania nowych niekonwencjonalnych rozwiązań, podejmowania wspólnych działań, brania odpowiedzialności za dokonany wybór.

Chodzi tu przede wszyst­kim o umiejętność pokonywania psychicznych barier, łamania utartych schematów myślenia, stawiania czoła wyzwaniom dynamicznie rozwija­jącego się społeczeństwa i elastycznego obecnie rynku pracy.

Prowadzący warsztaty: Rafał Wojciechowski "As Trendy"