Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Uprawnienia do obsługi maszyn drogowych 14 grudnia 2018r.

koparka14.12.2018r. rozpoczynamy szkolenia w zakresie operatora koparkoładowarki kl. III  i wiele innych maszyn do robót ziemnych i drogowych tj:

 -  koparkoładowarki kl.III,

-  koparki jednonaczyniowe kl. III i I, 

-  ładowarki jednonaczyniowe kl. III i I, 

-  walca drogowego kl. III i II

-  spycharki kl. III

-  równiarki kl. III i I

- pompy do mieszanki betonowej kl. III

-  zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. III i II ( węzeł betoniarski) 

-  podajnik do betonu kl. III (mixokret)

- przecinarki do nawierzchni dróg kl. III

- pilarki mechaniczne do ścinki drzew

- rusztowania

Zajęcia praktyczne realizowane są w kilkuosobowych zespołach i w sposób gwarantujący nabycie przez słuchacza umiejętności i nawyku bezwzględnego przestrzegania wymagań oraz przepisów BHP. Wykorzystywany do realizacji zajęć szkoleniowych sprzęt spełnia wymogi bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 

Zapisz się ONLINE

 

Istnieje mozliwość pozyskania dofinansowania na szkolenie do 80%.

Szczegóły można uzyskac telefonicznie (87 6202610) lub mail: elk@zdz.bialystok.pl

Zapraszamy !