Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II Edycja

artykul młodziProjekt skierowany jest do 100 osób młodych, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET .

Ze wsparcia wyłączone są os. kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Poddziałania 1.3.1 POWER.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wsparcie w ramach projektu:

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Techniki aktywnego poszukiwania pracy” lub „Autoprezentacja”,
 • Pośrednictwo pracy - 2 godz./os.
 • Wsparcie psychologiczne 17 godz./os
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu kończące się egzaminem zewnętrznym,
 • 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców.

Podczas trwania Projektu zapewniamy:

 • Stypendia stażowe – 1 281,16 zł brutto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 8,54 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży

 

Warunkiem zaproszęnia na spotkanie informacyjne dotyczące szczegółów realizacji projektu jest złożenie docformularza zgłoszeniowego. Formularz należy złożyć osobiście, pocztą, e-mailem (skan).

Zapoznaj się z docRegulaminem projektu

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ełku

ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk

tel. (87) 620-26-10; tel.: (87) 520-00-01
e-mail: elk@zdz.bialystok.pl
Facebook: https://www.facebook.com/KursyZDZElk

Godziny pracy :
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 17.00
sobota - niedziela od 7.30 do 14.00