Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

„Jak zdobyć Mount Blanc – motywacja i cel” 22 lutego 2019r.

rafalwojciechowskiMarzenia napędzają działania.Działanie przybliża do celu. Osiągnięcie jednego wyznacza nowe cele a te nowe kierunki działania. Warto planować i wyznaczać cele nawet te niewielkie. Warto wiedzieć, jak to się robi w zgodzie z własnymi przekonaniami i wartościami oraz w procesie zmiany, która każdego z Nas wcześniej czy później dotyczy i dlaczego jest nam tak potrzebna.


Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom samorozwoju Zakład Doskonalenia Zawodowego w Ełku przy współpracy merytorycznej z Panem Rafałem Wojciechowskim organizuje szkolenie pt. "„Jak zdobyć Mount Blanc – motywacja i Cel”". Celem szkolenia jest nabycie umiejętności teoretycznych oraz praktycznych w zakresie planowania, projektowania celów, wewnętrznej motywacji oraz podejmowania decyzji w procesie zmiany którą każdy z Nas przechodzi.

 

 

Program szkolenia:

 • Filozofia kreowania sukcesu, system w którym działam – co robić by mieć więcej – pro aktywność, reaktywność. Piramida nastawień – podejście optymistyczne/pesymistyczne.
 • Trójkąt intuicji – miejsce w którym obecnie się znajduję (nadświadomość, świadomość, podświadomość) użyteczne stany: być, działać, mieć, kiedy podejmuję skuteczne decyzje, rozum czy brak logiki
 • Hierarchia wartości – co jest dla mnie tak naprawdę ważne, praca z systemem wartości, świadomość własnych wartości, odkrywanie wartości rozmówcy
 • Poziomy logiczne Dilltsa
 • Problem vs Cel – czego tak naprawdę chcę zamiast
 • Poprawnie sformułowany cel – pozytywnie, sensorycznie, ekologicznie i ten pierwszy krok

Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się, tj. będzie:

 • posiadał umiejętność odpowiedniego programowania swojego działania w oparciu
  o znajomość schematów podejmowania decyzji,
 • posiadał wiedzę jak planować i wyznaczać cele zgodnie z własnymi wartościami
  i przekonaniami,
 • posiadał wiedzę z zakresu planowania rozwoju zgodnie z poziomami logicznymi
  Roberta Diltsa,
 • posiadał wiedzę na temat własnych zasobów i potencjału którym dysponuje,
 • posiadał większą motywację do wykonywania codziennych działań,
 • posiadał umiejętność dysocjacji wobec problemów,
 • posiadał umiejętność kształtowania własnego rozwoju.

Szkolenie dla tych, którzy chcą dokonać zasadniczej zmiany lub przełomu w życiu zawodowym lub osobistym. Nabyte umiejętności i wiedza pozwolą na sprawniejsze funkcjonowanie w życiu, porozumiewanie się i działanie w sytuacjach wyzwań i codziennej pracy. Pozwoli także na wydobycie i uruchomienie odpowiednich zasobów do dokonania zmian

Termin szkolenia: 22.02.2019r.

Miejsce szkolenia: ZDZ w B- stoku, Ośrodek Kształcenia w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 43

Czas trwania: 09:0 – 15:15 - 8 godzin dydaktycznych, przerwy kawowe

Koszt: 300,00zł ( catering: napoje zimne i gorące, słodycze)

Prowadzący: Pan Rafał Wojciechowski Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pedagogicznych studiów podyplomowych. Absolwent War-szawskiej Szkoły Zarządzania – Doradztwo zawodowe i Personalne. Posiada certyfikaty Trenerski RPIC-VIP, Trenera Biznesu, Coacha, Doradcy Zawodowego, Praktyka oraz Mastera Neurolingwistycznego
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego, Psychologii kontaktu i skutecznego porozu-miewania się, psychologii sprzedaży, psychologii zarządzania, współpracy i synergii, zarządzania czasem i radzenia sobie ze stresem, wystąpień publicznych, motywacji, wykorzystując swoje doświadczenie z zakresu zarządzania oraz wiedzę z zakresu psychologii. Szkoli przedstawicieli wielu firm w Polsce realizując programy szkoleniowe w formie wykładów, treningów, warsztatów praktycznych, a na indywidualnym coaching’u kończąc. Jako trener ma bogate doświadczenie praktyczne i teoretyczne zdobyte podczas własnej pracy, oraz kursów odbytych u trenerów polskich i zagranicznych. W szkoleniach korzysta z wiedzy, którą zdobył jako Menedżer, Lider grup, handlowiec, konsultant ds. szkoleń. Trener biznesu, Coach, Wykładowca. Programowania. Pracuje z myślą o wydobywaniu z ludzi najlepszych umiejętności, prowadzi w kierunku budzenia ich potencjału oraz rzeczywistej motywacji do działania. Pomaga dokonywać zmiany w życiu osobistym i działalności firm, wpływając na całe grupy, ukierunkowując je na osiąganie celów. Kieruje ku przyszłości. Uczy zabawą, żartem, metaforą i żywym doświadczaniem a także za pomocą gier i prezentacji, dbając przy tym o przyjazną i pogodną atmosferę.

 

Zapisz się już dzisiaj. Możesz zrobić to telefonicznie. Czekamy na Ciebie!

Telefon: (87) 620-26-10;

Email: elk@zdz.bialystok.pl

Adres:19-300 Ełk, Armii Krajowej 43