Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Nowi, lepsi, perfekcyjni - 23 lutego 2019

motywacja cel lepsiZapraszamy na szkolenie Nowi, lepsi, perfekcyjni, którego celem  jest nabycie umiejętności teoretycznych oraz praktycznych w zakresie porozumiewania i pozytywnego wywierania wpływu opartego na wartościach i przekonaniach tym samym diagnozowania potrzeb ludzi, określenia misji życiowej i programowania na przyszłość.

Program szkolenia:

 • Dobrze wychowany dorosły – kim jest. Co mnie ogranicza i stoi na drodze by ruszyć z miejsca. Jak postrzegamy siebie i innych – moje zasoby to zagrożenie czy wsparcie dla komunikacji z innymi. Oczekiwania jako krok do nikąd
 • Porozumiewania oparte na odkrywaniu wartości – technika podnoszenia słów w celu wychwytywania wartości swojego rozmówcy, technika wywierania wpływu i sku-tecznego porozumienia
 • Określenie misji życiowej – misja to ludzie, bez zauważenia ludzi żaden plan nie ma przyszłości - programowanie na przyszłość – to co teraz i to co przed nami są ściśle ze sobą powiązane, warto tam zajrzeć by móc sięgnąć po więcej
 • Recenzja wspierająca – sposób na wpływanie i pomaganie innym by mogli „rosnąć”, ale tak naprawdę pomagamy sobie. Jakość naszego słownictwa decyduje o jakości naszego życia
 • Praca w entuzjazmie i synergii – w dobrym stanie podejmujemy trafne decyzje, przełamanie lęku i strachu wydaje się czymś naturalnym, a kiedy się z tym zmierzę rozpoczyna się nowa droga
 • Kim na pewno nie jestem

Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się, tj. będzie:

 • posiadał umiejętność prowadzenia i kontrolowania rozmowy
 • posiadał umiejętność precyzyjnego diagnozowania potrzeb innych ludzi
 • posiadał umiejętność podnoszenia słów, w celu wychwytywania wartości swojego roz-mówcy
 • posiadał umiejętność określenia misji życiowej
 • posiadał umiejętność identyfikacji własnych przekonań i wartości – tych użytecznych i ograniczających
 • posiadał umiejętność dysocjacji wobec problemów
 • posiadał umiejętność wyzwolenia osobistej inicjatywy i zwiększenie otwartości
 • wywierać pozytywny wpływ na otoczenie
 • posiadał wiedzę na temat własnych zasobów i potencjału którym dysponuję, stref roz-woju oraz nauki ich lepszego rozpoznawania i wykorzystywania posiadał umiejętność ła-godzenia konfliktów i pozostawiania innych w lepszym samopoczuciu

Szkolenie dla tych, którzy są zainteresowani doskonaleniem swoich umiejętności w zakresie wpływu na siebie i swoje otoczenie, zainteresowani dokonaniem zmian i własnym rozwojem - wzrastaniem. Nabyte umiejętności i wiedza pozwolą na sprawniejsze funkcjonowanie w życiu, porozumiewanie się i działanie w sytuacjach wyzwań i codziennej pracy.

Termin szkolenia: 23.02.2019r.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 43

Czas trwania: 09:0 – 15:15  (8 godzin dydaktycznych)

Koszt: 300,00zł ( catering: napoje zimne i gorące, słodycze)

Prowadzący: Pan Rafał Wojciechowski Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pedagogicznych studiów podyplomowych. Absolwent War-szawskiej Szkoły Zarządzania – Doradztwo zawodowe i Personalne. Posiada certyfikaty Trenerski RPIC-VIP, Trenera Biznesu, Coacha, Doradcy Zawodowego, Praktyka oraz Mastera Neurolingwistycznego
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego, Psychologii kontaktu i skutecznego porozu-miewania się, psychologii sprzedaży, psychologii zarządzania, współpracy i synergii, zarządzania czasem i radzenia sobie ze stresem, wystąpień publicznych, motywacji, wykorzystując swoje doświadczenie z zakresu zarządzania oraz wiedzę z zakresu psychologii. Szkoli przedstawicieli wielu firm w Polsce realizując programy szkoleniowe w formie wykładów, treningów, warsztatów praktycznych, a na indywidualnym coaching’u kończąc. Jako trener ma bogate doświadczenie praktyczne i teoretyczne zdobyte podczas własnej pracy, oraz kursów odbytych u trenerów polskich i zagranicznych. W szkoleniach korzysta z wiedzy, którą zdobył jako Menedżer, Lider grup, handlowiec, konsultant ds. szkoleń. Trener biznesu, Coach, Wykładowca. Programowania. Pracuje z myślą o wydobywaniu z ludzi najlepszych umiejętności, prowadzi w kierunku budzenia ich potencjału oraz rzeczywistej motywacji do działania. Pomaga dokonywać zmiany w życiu osobistym i działalności firm, wpływając na całe grupy, ukierunkowując je na osiąganie celów. Kieruje ku przyszłości. Uczy zabawą, żartem, metaforą i żywym doświadczaniem a także za pomocą gier i prezentacji, dbając przy tym o przyjazną i pogodną atmosferę.

 

Zapisz się już dzisiaj. Możesz zrobić to telefonicznie. Czekamy na Ciebie!

Telefon: (87) 620-26-10;

Email: elk@zdz.bialystok.pl

Adres:19-300 Ełk, Armii Krajowej 43