Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Kurs elektroenergetyczny – urządzenia i sieci elektryczne – grupa 1

elektrykSzkolenie „od podstaw” dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną o napięciu do 1 kV i powyżej

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

Cel szkolenia
Zdobycie przez słuchaczy teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności wymaganych w pracy na stanowisku elektryka, w szczególności:

  • budowę i obsługę urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
  • umiejętność wykonywania prac kontrolno-pomiarowych
  • umiejętność sporządzania protokołów przeprowadzonych badań

Sposób przeprowadzania sprawdzianu wiedzy:

  • egzamin zewnętrznego przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjna nr 379 działającą przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, powołaną przez Urząd Regulacji Energetyk

Wydawane dokumenty:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu  
  • świadectwo kwalifikacji "E" /"D" w zakresie gr I

Harmonogram szkolenia:pdfkliknij tutaj

Cena szkolenia: szkolenie 5-6.04.2019 w zakresie urządzen, instalacji i sieci energetycznych  o napięciu do 1 kV i powyżej - 500,00zł/os + 225,00 (egzamin)

Cena szkolenia 7-8.04.2019  w zakresie prace kontrolno pomiarowe - dodatkowo 350,00 zł /os

Termin egzaminu: 08.04.2019r. godz. 17:00

 

Kontakt:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Ełku

19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 43

Tel. 87 620 26 10