Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Strona główna

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

 
Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Na szkoleniu nauczysz się

- stosowania przepisów prawa dotyczącego zasad ogólnych ochrony osób i mienia

- stosowania technik przeciwdziałania atakom,

- stosowania technik ochrony osób i mienia, w tym konwojów,

- technicznych środków zapezpieczenia mienia,

- zasad działania i bezpiecznego stosowania broni strzeleckiej i innych środków prymsu bezpośredniego,

- stosowania technik obronnych i interwencyjnych.

                          Po ukończeniu kursu słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia zgodne ze wzorem określonym w § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652). wymagane w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

JESTEŚ JUŻ ZDECYDOWANY?

ZAPISZ SIĘ 

 


 

Program szkolenia

245  godzin.

Prawoznawstwo – 50 godz.

 - Przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony.

 - Wybrane elementy prawa karnego i wykroczeń.

-  Wybrane elementy prawa karnego procesowe.

 -  Wybrane elementy prawa cywilnego.

 -  Wybrane elementy psychologii.

 -  Etyka pracownika ochrony.

 -  Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

Ochrona osób – 30 godz.

 - Przyczyny zamach na osoby.

 - Metody i etapy ataków na osoby oraz żywane środki.

 - Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom.

 - Organizacja grupy ochronnej.

Ochrona mienia – 70 godz.

Ochrona obiektu.

Ochrona konwojów.

-  Techniczne środki zabezpieczenia mienia.

Wyszkolenie strzeleckie – 35 godz.

 - Budowa i zasady działania broni.

-  Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią.

-  Techniki posługiwania się bronią.

Samoobrona i techniki interwencyjne - 60 godz.

 - Samoobrona,

 - Techniki interwencyjne

 

Szkolenie skierowane do

 

wszystkich osób dorosłych, które chcą podjąć pracę w sektorze ochrony oraz uzyskać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

 

JESTEŚ ZDECYDOWANY?

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

 

Wymagania wstępne stawiane kandydatom na kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej:

 

a) obywatelstwo polskie lub krajów unii europejskiej;

b) ukończone 21 lat;

c) minimum podstawowe wykształcenie,

d) oświadczenie o niekaralności

e) zdolność fizyczna i psychiczna, potwierdzona orzeczeniami lekarskimi

 

Pożądane cechy psychofizyczne kandydatów to:

- wytrzymałość fizyczna,

- poczucie odpowiedzialności,

- spostrzegawczość i podzielność uwagi,

- odporność na stres, 

- niska reaktywność.

 

Sposób realizacji szkolenia

Kurs Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej realizowany jest w systemie weekendowym.

Główną metodą realizacji zajeć teoretycznych jest wykład, wzbogacony pokazami multimedialnymi (prezentacje, filmy, materiały fotograficzne, itp.).

Zajęcia praktyczne z wyszkolenia strzeleckiego odbywają sie na strzelnicy.

Zajęcia z samoobrony i technik interwencyjnych odbywają się na sali gimnastycznej i w terenie.

 

Prowadzący

Kadra z wieloletnim doświadczeniem: trenerskim; instuktorskim w zakresie technik interwencji i samoobrony oraz zawodowym w pracy w ochronie.

 

Kurs ochrony prowadzący wyszkolenie strzeleckie

Szkolenie strzeleckie prowadzone przez doświadczonych instruktorów z wieloletnim stażem

w formacjach mundurowych pełniących służbę w kraju i poza jego granicami.

link:

www.facebook.com/GFaceTactics

 

 

Zapewniamy

  • kadrę z dużym doświadczeniem,
  • indywidualne podejście w kształceniu, 
  • materiały szkoleniowe,

Czas trwania

Planowany termin kursu od 21 kwietnia 2023 do 24 czerwca 2023

 szczegółowy harmonogram wkrótce

Cena kursu

 

1 990,00 zł

 

Kontakt:

Małgorzata Bronkiewicz,  m.bronkiewicz@zdz.bialystok.pl ,

tel. 87 620 26 10, elk@zdz.bialystok.pl,

Masz pytanie? Zadzwoń do nas. Jesteśy do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00 - 17:00

 

Telefonicznie, lub osobiście w sekretariacie OKZ Ełk, ul. Armii Krajowej 43

 

Zapoznaj się z aktualnościami na      FB