Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Strona główna

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

                Dzisiaj w Ełcka Szkoła ZDZ rozpoczęliśmy nowy rok szkolny . Uczniowie i nauczyciele - na czele z dyrekcją szkoły - oficjalnie rozpoczęli nowy rok edukacji o godz. 10:00 w schłodzonej, klimatyzowanej sali gimnastycznej.
Wszystkich przybyłych gości, wśród nich Starostę Powiatu Ełckiego Pan Marka Chojnowskiego, Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Zdzisława Wilczko, a także przedstawicieli rodziców, pracowników szkoły oraz uczniów serdecznie powitał dyrektor szkoły mgr inż. Kazimierz Raczyński, jednocześnie życząc owocnego roku pracy dydaktycznej .
Słowa szczególnego podziękowania Pan Dyrektor złożył na ręce wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie - Delegatura w Ełku Pani Elżbiety Koncewicz, a także Pani wicedyrektor Ewy Cudnoch - Ramotowskiej, a także podziękowanie za współpracę i umożliwienie praktyki dla uczniów na ręce Pana Janusza Gubernata, przedstawiciela firmy "BUDIMEX".
Pani wizytator w swoim przemówieniu przypomniała obecnym o bohaterskiej postawie Rodziny Józefa i Wiktorii Ulumów, którzy wraz z siedmiorgiem dzieci, w tym jedynym jeszcze nie narodzonym zostali zamordowani za przechowywanie Żydów.
Uroczystość zakończyła się w oddziałach klasowych na krótkich spotkaniach wychowawców z uczniami. 
Korzystając z okazji wszystkim uczennicom, uczniom i nauczycielom życzymy dobrego i owocnego roku szkolnego!