Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Strona główna

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Erasmus + w Czechach

erasmus

Uczniowie z technikum usług fryzjerskich i technikum transportu kolejowego z Ełku wzięli udział w projekcie realizowanym w ramach programu Erasmus+ Akcji kluczowej 1: Mobilność edukacyjna osób, który jest elementem realizacji Europejskiej Strategii Umiędzynarodowienia Szkół zawodowych ZDZ. Projekt miał na celu podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, a także rozwój ich umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, współpraca, kreatywność i przedsiębiorczość.

W ramach projektu uczniowie mieli możliwość wyjechać na dwutygodniowy staż do Czech, gdzie odbywali praktyki w zakładach fryzjerskich lub przedsiębiorstwach transportu kolejowego. Uczniowie poznawali tam specyfikę pracy w swoim zawodzie w innym kraju, zapoznawali się z nowymi technologiami i metodami pracy, a także nawiązywali kontakty z potencjalnymi pracodawcami i partnerami biznesowymi. Uczniowie mieli również okazję doskonalić swoje umiejętności językowe, uczestnicząc w kursach języka angielskiego, a także w codziennej komunikacji z opiekunami, kolegami i klientami.

Projekt nie tylko wpłynął na rozwój zawodowy uczniów, ale także na ich rozwój osobisty i społeczny. Uczniowie mieli szansę poznawać kulturę, historię i tradycje krajów, do których wyjeżdżali. Uczestniczyli w wielu atrakcjach turystycznych i kulturalnych, takich jak zwiedzanie Pragi oraz Brno, a także w zajęciach rekreacyjnych. Uczniowie rozwijali swoją otwartość, tolerancję i szacunek dla innych kultur, a także wzmacniali swoją tożsamość europejską.