Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Strona główna

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Pierwsze Miejsce w Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych w Olsztynie

438738822 971341271474387 5164026517702552596 nGratulacje!!!  dla naszych kadetów Liceum Mundurowego za imponujące zwycięstwo

I miejsce 

w I WOJEWÓDZKIM PRZEGLĄDZIE MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH w OLSZTYNIE organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodka Zamiejscowego w Olsztynie, Dowódcę 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.   

  1. W trakcie Przeglądu drużyny brały udział w 3 konkurencjach:
  •  Pierwsza konkurencja to PROGRAM OBOWIĄZKOWY

Konkurencja polegała na wykonaniu przez drużynę zestawu 10 zadań obejmujących umiejętności z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych RP. Zestaw losuwał dowódca drużyny bezpośrednio przed startem. Drużyna w czasie 5 minut mogla zapoznać się z treścią zadań. Komendy drużynie wydawał dowódca drużyny. Komisja Sędziowska oceniała jakość wykonanych zadań w skali od 1 do 10, wskazując jedną ocenę przez każdego członka komisji za wszystkie 10 wykonanych zadań.

  • Druga konkurencja to PROGRAM DOWOLNY

Konkurencja polegała na wykonaniu maksymalnie 10 minutowego pokazu opartego o zakres musztry paradnej. Komendy drużynie wydawał dowódca drużyny. Komisja Sędziowska oceniała jakość wykonanego pokazu w skali od 1 do 10, wskazując jedną ocenę przez każdego członka komisji.   

Trzecia konkurencja to PIOSENKA MARSZOWA

Konkurencja polegała na wejściu na plac ze śpiewem przed programem dowolnym oraz opuszczeniu placu ze śpiewem po zakończeniu pokazu. Ocenie podlegał śpiew, wykonanie polskiej piosenki marszowej w czasie marszu. Komisja Sędziowska oceniała jakość wykonania piosenki marszowej w skali od 1 do 10, wskazując jedną ocenę przez każdego członka komisji.

Nasz Drużyna jest przykładem, że ciężką i systematyczną pracą mozna osiągnąć sukces.