Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

O ośrodku

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

O Firmie

Szanowni Państwo!

prezes male

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku został założony 4 lipca 1945r. jako stowarzyszenie o charakterze edukacyjnym i w tej formie prawnej funkcjonuje do dziś. Od początku swego istnienia do chwili obecnej organizacja przeszła szereg zmian przekształcając się z małej firmy edukacyjno - szkoleniowej w instytucję o pozycji lidera rynku w branży usług edukacyjnych oraz szkoleń zawodowych na terenie Polski pn – wsch.

Głównym celem działalności firmy jest kształcenie osób dorosłych oraz młodzieży w różnych specjalnościach w formach szkolnych i kursowych.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku posiada 15 Ośrodków Kształcenia Zawodowego znajdujących się na obszarze woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, przy których funkcjonują szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (gimnazja, ZSZ, licea, technika oraz szkoły policealne), firma symulacyjna i poligon budowlany. W ramach własnej infrastruktury technicznej dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi salami wykładowymi oraz specjalistycznymi pracowniami m.in. komputerowymi, fryzjerskimi, kosmetycznymi. Jesteśmy także członkiem Sieci Akademii CISCO i prowadzimy laboratoria ECDL. Przy Zakładzie działa również Oddziałowa Komisja Spawalnicza oraz Energetyczna.

Posiadamy także Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne, które wytwarzają głównie narzadzia dekarskie oraz produkty elektryczne i mechaniczne. ZDZ w Białymstoku szkoli ponadto kadrę nauczycielską w Centrach Doskonalenia Nauczycieli.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku aktywnie angażuje się również w realizację pro-społecznych projektów skierowanych do różnych grup ludności m.in. osób bezrobotnych, pracujących i niepełnosprawnych. Celem podejmowanych inicjatyw jest wspieranie rozwoju zasobów ludzkich. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów z zakresu Funduszy Europejskich.

W 2003 roku jako pierwsza instytucja szkoleniowa w regionie pn-wsch Polski wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 w działalności kursowej i szkolnej co zostało potwierdzone odpowiednim Certyfikatem.

Wszystkich Państwa zainteresowanych aktualną naszą działalnością serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Zdzisław Wilczko