Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego

S059QDGBOG-skal

 

 

 UWAGA UCZNIOWIE

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023r. godz. 10.00

Obowiązuje strój galowy 

Liceum Ogólnokształcące  -uczniowie klas wyższych prosimy o przybycie w umundurowaniu

   

Egzamin maturalny poprawkowy

 

exam g687d1eb63 1280Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz jednego dodatkowego, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej na poziomie podstawowym, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

 • część pisemna — 22 sierpnia 2023 r. (wtorek, godz. 9:00)
 • część ustna — 21 sierpnia 2023 r. (zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7) najpóźniej do 14 lipca br. (t.j. w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników).

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

 

                W dniu 23 czerwca 2023r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Na spotkaniu swoją obecnością zaszczycili:

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Kossakowski

Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz

Dyrektor Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Ełku Dariusz Jurczykowski

15 Giżycka Brygada Zmechanizowana mjr Łukasz Sielawa

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ełku kpt Andrzej Zieliński

44 Batalion Lekkiej Piechoty por. Emilia Minda

Dyrektor Wojskowej Poradni Psychologicznej mjr Edmund Nowacki

Naczelnik PKP PLK Mirosław Dziewięcin

Prezes ZDZ w Białymstoku mgr inż. Zdzisław Wilczko wraz z główną księgową Agnieszką Kowalewską

Dziękujemy przybyłym gościom , wszystkim naszym uczniom i pracownikom szkoły. Życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku. Mamy nadzieję, że we wrześniu znów pełni energii i zapału do pracy spotkamy się
w murach naszej szkoły. Do zobaczenia!   

Zapraszamy do fotorelacji

Zakończenie roku szkolnego tegorocznych maturzystów

1

28 kwietnia br. o godz. 9.30 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla tegorocznych maturzystów. To szczególny dzień dla uczniów, ponieważ kończą kolejny etap swojego życia - kończą szkołę średnią, a stają przed podjęciem kolejnych życiowych wyborów - studiów, bądź podjęcia pracy.
Apel rozpoczął się uroczystym wprowadzeniem sztandaru szkoły, a także odśpiewanie hymnu państwowego. Na rozpoczęcie uroczystości głos zabrał Pan Dyrektor mgr inż. Kazimierz Raczyński. W swoim powitaniu pokrótce wspomniał mijające lata, a także radości i wyzwania, które one ze sobą niosły. Następnie zostały wręczone nagrody i wyróżnienia przez Panią Dyrektor mgr Ewa Cudnoch - Ramotowską dla najlepszych uczniów, natomiast uczennice, na czele z Panią mgr Anną Limberger, otrzymały certyfikaty uczestnictwa w praktykach w ramach projektu ERASMUS+.
Po zakończeniu część oficjalnej, przyszedł czas na część artystyczną. Na początku uczniowie zaprezentowali niezapomniane chwile, przeżyte ze swoimi nauczycielami w ciągu mijających lat. Następnie została zaprezentowana pełen sarkazmu epizod spotkania absolwenta szkoły mundurowej z uczniami, którzy rozpoczęli dopiero swoją ścieżkę edukacyjną w naszej szkole. Całość ubogacił występ zespołu muzycznego, pod kierunkiem Pani Jolanty Wilczyńskiej.