Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Aktualności

Erasmus + w Czechach

erasmus

Uczniowie z technikum usług fryzjerskich i technikum transportu kolejowego z Ełku wzięli udział w projekcie realizowanym w ramach programu Erasmus+ Akcji kluczowej 1: Mobilność edukacyjna osób, który jest elementem realizacji Europejskiej Strategii Umiędzynarodowienia Szkół zawodowych ZDZ. Projekt miał na celu podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, a także rozwój ich umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, współpraca, kreatywność i przedsiębiorczość.

W ramach projektu uczniowie mieli możliwość wyjechać na dwutygodniowy staż do Czech, gdzie odbywali praktyki w zakładach fryzjerskich lub przedsiębiorstwach transportu kolejowego. Uczniowie poznawali tam specyfikę pracy w swoim zawodzie w innym kraju, zapoznawali się z nowymi technologiami i metodami pracy, a także nawiązywali kontakty z potencjalnymi pracodawcami i partnerami biznesowymi. Uczniowie mieli również okazję doskonalić swoje umiejętności językowe, uczestnicząc w kursach języka angielskiego, a także w codziennej komunikacji z opiekunami, kolegami i klientami.

Projekt nie tylko wpłynął na rozwój zawodowy uczniów, ale także na ich rozwój osobisty i społeczny. Uczniowie mieli szansę poznawać kulturę, historię i tradycje krajów, do których wyjeżdżali. Uczestniczyli w wielu atrakcjach turystycznych i kulturalnych, takich jak zwiedzanie Pragi oraz Brno, a także w zajęciach rekreacyjnych. Uczniowie rozwijali swoją otwartość, tolerancję i szacunek dla innych kultur, a także wzmacniali swoją tożsamość europejską.

Egzamin zawodowy

                Styczeń w szkole  to czas egzaminów zawodowych, w dniu dzisiejszym uczniowie uczący się w  zawodzie technik transportu kolejowego i technik usług fryzjerskich podjęli wyzwanie. To ważny krok w ich drodze do rozwoju zawodowego . 

Nocne manewry LO OPW

402261063 866369495304899 4903895739859276001 nNoc szkoleniowa Kadetów OPW. Tradycją szkoły stało się już szkolenie uczniów klas pierwszych w warunkach nocnych. Podczas "nocnych manewrów" uczniowie uczyli się m,in, zasad udzielania pierwszej pomocy, samoobrony, musztry czy zasad BLOS. Zapraszamy do fotorelacji.

105 rocznica odzyskania niepodległości

                W 105 rocznicę odzyskania niepodległości odbył się uroczysty apel połączony ze ślubowaniem klas pierwszych naszej społeczności szkolnej oraz żywa lekcja historii w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej APIS.Wspólnie przenieśliśmy się w czasie, aby zrozumieć, jak ważne jest przekazanie pamięci o naszych korzeniach. 
Dziękujemy zaproszonym gościom za przybycie.
Zapraszamy do galerii.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

                Dzisiaj w Ełcka Szkoła ZDZ rozpoczęliśmy nowy rok szkolny . Uczniowie i nauczyciele - na czele z dyrekcją szkoły - oficjalnie rozpoczęli nowy rok edukacji o godz. 10:00 w schłodzonej, klimatyzowanej sali gimnastycznej.
Wszystkich przybyłych gości, wśród nich Starostę Powiatu Ełckiego Pan Marka Chojnowskiego, Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Zdzisława Wilczko, a także przedstawicieli rodziców, pracowników szkoły oraz uczniów serdecznie powitał dyrektor szkoły mgr inż. Kazimierz Raczyński, jednocześnie życząc owocnego roku pracy dydaktycznej .
Słowa szczególnego podziękowania Pan Dyrektor złożył na ręce wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie - Delegatura w Ełku Pani Elżbiety Koncewicz, a także Pani wicedyrektor Ewy Cudnoch - Ramotowskiej, a także podziękowanie za współpracę i umożliwienie praktyki dla uczniów na ręce Pana Janusza Gubernata, przedstawiciela firmy "BUDIMEX".
Pani wizytator w swoim przemówieniu przypomniała obecnym o bohaterskiej postawie Rodziny Józefa i Wiktorii Ulumów, którzy wraz z siedmiorgiem dzieci, w tym jedynym jeszcze nie narodzonym zostali zamordowani za przechowywanie Żydów.
Uroczystość zakończyła się w oddziałach klasowych na krótkich spotkaniach wychowawców z uczniami. 
Korzystając z okazji wszystkim uczennicom, uczniom i nauczycielom życzymy dobrego i owocnego roku szkolnego! 

Rozpoczęcie roku szkolnego

S059QDGBOG-skal

 

 

 UWAGA UCZNIOWIE

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023r. godz. 10.00

Obowiązuje strój galowy 

Liceum Ogólnokształcące  -uczniowie klas wyższych prosimy o przybycie w umundurowaniu

   

Egzamin maturalny poprawkowy

 

exam g687d1eb63 1280Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz jednego dodatkowego, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej na poziomie podstawowym, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

 • część pisemna — 22 sierpnia 2023 r. (wtorek, godz. 9:00)
 • część ustna — 21 sierpnia 2023 r. (zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7) najpóźniej do 14 lipca br. (t.j. w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników).