Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Zajęcia w warunkach nocnych klas mundurowych

Po raz kolejny nasi uczniowie wzięli udział w zajęciach w warunkach nocnych. 

Młodzież pod opieką instruktorów  wykonała kilka punktowanych zadań, 


Wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie serdecznie dziękujemy, a uczestnikom zajęć gratulujemy ducha walki.  7

Znajdź Szkołę lub ośrodek