Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

egzamin maturalny w sesji poprawkowej sierpień 2021

Uwaga!!!

Matura poprawkowa 2021 - terminy
• Do 12 lipca br. (poniedziałek) – należy złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze ponownego przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu (do dyrektora macierzystej szkoły). Druk do pobrania tutaj.

Egzamin poprawkowy odbędzie się
• 24 sierpnia br. (wtorek), godz. 9:00 – część pisemna

Egzamin w terminie poprawkowym jest dla osób, które nie zdały egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej. Druk do pobrania