Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Rekrutacja 2022/2023 od 16.05.2022 można logować się w systemie elektronicznym

fryzjerbuty_ulotka_technik_transportu_kolejowego_3.jpg graifkaspeedytor