Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Wyjazd do Hiszpanii

globus ge2c719a0d 1920 W ramach projektu  " Hiszkańskie doświadczenie - staże uczniów szkół ZDZ" nasi uczniowie z kl. II na kierunku technik usług fryzjerskich odbywali staż w Walencji.  Trwał on 2 tygodnie tj. 23.01.-06.02.2022r.  Podczas tego wyjazdu zapoznali się z funkcjonowaniem branży fryzjerskiej w salonach w Hiszpanii,  specyfiką i kulturą danego kraju.