Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Próba sprawności fizycznej

great lakes g34c224ec7 1280Uwaga !!!

Test próby sprawności fizycznej do klasy mundurowej - Oddział Przygotowania Wojskowego

 14 czerwca 2022 godz. 8.30