Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

stypendiumW dniu 25 listopada 2022 odbyła sie Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Aby  otrzymac wyżej wymienione stypendium, należy osiągnąć najwyższą średnią ocen w danej  szkole średniej. Gratulujemy serdecznie naszym uczennicom z Liceum Ogólnokształcącego i Technikum.