Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Porozumienie o współpracy pomiędzy 4 Warmińsko-Mazurską Brygadą Obrony Terytorialnej oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego.

330801187 692075889281839 3218900526321826861 nW dniu 13.02.2023 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy, które obejmuje Oddziały Przygotowania Wojskowego prowadzone przez Liceum Ogólnokształcące ZDZ w B-stoku z/s w Ełku, Liceum Ogólnokształcące ZDZ w B-stoku z/s Giżycku i Liceum Ogólnokształcące ZDZ w B-stoku z/s Piszu.
Zebranych gości powitał Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego ZDZ w Białymstoku z/s w Ełku, mgr inż. Kazimierz Raczyński - gospodarz spotkania.
Porozumienie podpisali:
Dowódca 4W-MBOT - płk Jarosław Kowalski;
Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - mgr inż. Zdzisław Wilczko;
Główna Księgowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Agnieszka Kowalewska.
W uroczystości udział wzięli m.in.:
Dyrektor Kuratorium Oświaty, Delegatura w Ełku - Dariusz Jurczykowski;
Wiceprezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Barbara Wilczyńska;
Dowódca WCR w Ełku - mjr Julian Wrzaszcz;
Dowódca 44 Batalionu Lekkiej Piechoty w Ełku - ppłk Paweł Supiński;
Dowódca 41 Batalionu Lekkiej Piechoty w Giżycku - ppłk Robert Markiewicz;
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego ZDZ w B-stoku z/s w Ełku - Kazimierz Raczyński;
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego ZDZ w B-stoku z/s w Piszu - Marzena Misierewicz;
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego ZDZ w B-stoku z/s w Giżycku - Beata Żmijewska;
- Przedstawiciele żołnierzy 44 Batalionu Lekkiej Piechoty w Ełku;
- Kadeci OPW LO.