Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Rekrutacja

OFERTA SZKOLNA NA ROK 2023/2024

System naboru elektronicznego

 

1.TERMINY REKRUTACJI

Liceum Ogólnokształcące - Oddział Przygotowania Wojskowego

Lp.Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu

rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie

do oddziału przygotowania wojskowego 

22.05 - 31.05.23 r.

do godz. 15.00

24.07 - 28.07.23 r.

do godz. 15.00

2.

Przeprowadzenie prób

sprawności fizycznej

I temin:1.06-13.06.23 r.

II termin: do 16.06.23 r.

31.07 - 02.08.23 r.
3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów,

którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

I termin: do 15.06.23 r.

II termin: do 20.06.23 r.

do 03.08.23 r.
4. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo

ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach

egzaminu ósmoklasisty 

do 12.07.23 r.

do godz. 12.00

Składane razem z wnioskiem

(pkt. 1)

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

14.07.23 r.11.08.23 r.
6.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia ósmoklasisty

23.06 - 20.07.23 r.

do godz. 15.00

do 17.08.23 r.

do godz. 15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych

21.07.23 r.

do godz. 12.00

18.08.23 r.

do godz. 12.00

 Technikum usług fryzjerskich, Technikum Transportu Kolejowego,  Fryzjer

Lp.Rodzaj czynności 

Terminy w postępowaniu

rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu

uzupełniającym

 1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

 22.05 - 21.06.23 r.

do godz. 15.00

 24.07 - 03.08.23 r.

do godz. 15.00

 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo

ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach

egzaminu ósmoklasisty 

 do 12.07.23 r.

do godz. 12.00

 Składane razem z wnioskiem

(pkt. 1)

 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

14.07.23 r.11.08.23 r.
 4. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia ósmoklasisty

 23.06 - 20.07.23 r.

do godz. 15.00

do 17.08.23 r.

do godz. 15.00

 5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych

 21.07.23 r.

do godz. 12.00

 18.08.23 r.

do godz. 12.00

 

 Podanie o przyjęcie do szkoły <--- Pobierz   

 

 

3. SZKOŁA DZIENNA DLA MŁODZIEŻY BEZPŁATNA!

TECHNIKUM -  5 Letnie
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 4 letnie 

Naszym uczniom zapewniamy promocyjne warunki zdobycia prawa jazdy kat. B


Istnieje możliwość zakwaterowania w Bursie Szkolnej przy ul. Sikorskiego 7A

Stypedia przysługujące naszym uczniom:

  • Stydpendium Prezesa Rady Ministrów
  • Stypendium Prezesa ZDZ
  • Stypendium PKP w zawodzie technik transportu kolejowego

 NOWOŚĆ !!! SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - 3 LETNIE

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Podanie o przyjęcie do szkoły <--- Pobierz
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • Dwa zdjęcia (37 mm x 52 mm)
  • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do nauki w wybranym zawodzie (dotyczy technikum)

 

pdfPOBIERZ PRZEWODNIK PO KIERUNKACH

 

 

 

97390127 3155684034484192 6843057945450643456 o

4. SZKOŁA ZAOCZNA DLA DOROSŁYCH

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - 4 lata

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 

 

 

 

19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 43
tel./fax 087 620 26 10,
www.zdz.bialystok.pl/elk
e-mail: elk@zdz.bialystok.pl
ff Ełcka Szkoła ZDZ


 liceum dla dorosłych str 2

Znajdź Szkołę lub ośrodek