Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Szkoła zaoczna

Aktualne harmonogramy zjazdów są dostępne po prawej stronie w menu bocznym --------------------------------------------------------->>>>>>>>

Obecnie kształcimy na kierunkach:

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (4 lata) - zaoczna

 - zajęcia odbywają się co 2 tygodnie, sobota-niedziela  godz. 8.00-16.00

- realizujemy zajęcia zgodnie z podstawą programową

- po ukończonej szkole jest możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego

Oferujemy:

- nowoczesną bazę dydaktyczną

- doświadczoną kadrę pedagogiczną

- zajęcia w budynku dostosowanym do osób niepełnosprawnych

 

   NOWOŚĆ!   kWALIFIKACYJNE kURSY zAWODOWE (kkz)! - ZDOBĄDŹ ZAWÓD W 10 MIESIĘCY!

W ofercie  kursy: 

 
 

.docLINK .pdfLINK - Zmiany w rozporządzeniu o ocenianiu i klasyfikowaniu słuchaczy szkół dla dorosłych

 

Naszym uczniom zapewniamy promocyjne warunki zdobycia prawa jazdy kat. B

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Znajdź Szkołę lub ośrodek