Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

Zapisz się już dziś na  kurs i zdobądź kwalifikacje w niecały rok!

Od roku szkolnego 2012/2013 mamy w Polsce możliwość kształcić się w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. W naszych szkołach Kursy kwalifikacji zawodowych prowadzone są według podstawy programowej opublikowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

W ofercie kursów: 

- FRK.01 - Wykonywanie usług fryzjerskich

 
ORAZ NOWE KIERUNKI:
 
- FRK.03. ROJEKTOWANIE i Wykonywanie FRYZUR
 
 
 
 
Więcej informacji o kierunkach wkrótce lub pod nr telefonu (87) 620 26 10
W dobie intensywnych przemian musimy nieustannie dostosowywać się do ciągłych przeobrażeń. Nasze wykształcenie, jest bazą, ale wymaga kontynuacji i uzupełnienia o nową, aktualną wiedzę. Program nauczania ukierunkowany jest na zdobycie umiejętności zawodowych, w konkretnym zawodzie (w tym zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe). Taki rodzaj nauki szczególnie sprzyja osobom, które pracują i jednocześnie chcą uzupełnić wykształcenie oraz podnosić swoje kwalifikacje. Kursy zawodowe i kwalifikacyjne umożliwiają także założenie działalności związanej z daną dziedziną.
 
Celem kursów zawodowych jest podnoszenie poziomu wykształcenia ogólnego, podnoszenie kompetencji zawodowych, nabywanie nowych kwalifikacji oraz rozwój zainteresowań i pasji. Na zakończenie nauki uczestnicy kursów otrzymają Certyfikat ukończenia kursu. Na dokumencie zostaną opisane szczegółowo zagadnienia poruszane w trakcie kursu. Kończący kursy zawodowe otrzymają również zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (załącznik nr 5 do rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). Zaświadczenie upoważnia kursanta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu czynności, której nauczył się na kursie.
 

 

Nasze atuty:

 

  • kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie
  • profesjonalne, w pełni wyposażone pracownie zawodowe
  • fachowa i życzliwa kadra pedagogiczna
  • 100% zdawalności na egzaminach zawodowych

Co daje kwalifikacyjny kurs zawodowy?

  • Po ukończonym kursie możesz przystąpić do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji.
  • Po zdanym egzaminie i uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia uzyskujesz tytuł zawodowy.
  • Po zakończeniu każdej z kwalifikacji uzyskujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

*Kursy FRK.03 wymagają wykształcenia min. średniego!

 


Jak zorganizowana jest nauka?

Kurs prowadzony jest w formie zaocznej, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Czas trwania kształcenia to 16 miesięcy


Jak wyglądają zaliczenia/egzaminy?

Uczestnicy przystępują do zaliczeń z poszczególnych przedmiotów po każdym semestrze nauki. Na koniec nauki w wybranej kwalifikacji uczestnicy zdają egzamin teoretyczny i praktyczny przed szkolną komisją i po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego zawodowego (zgodnie z Rozp. MEN z dn. 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ze zmianami Dz. U. 2012.34.186)

Po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu słuchacze przystępują do egzaminu zewnętrznego w danej kwalifikacji, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

{/sliders}

INFORMACJE I ZAPISY:

telefon (87) 620 26 10
e-mail: elk@zdz.bialystok.pl
osobiście w godzinach pracy Ośrodka