Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Aktualności

Ozdoby świąteczne - WARSZTATY MAKRAMY

 

super pomysł na swiąteczny upominek

Zapraszamy na WARSZTATY MAKRAMY - ozdoby świąteczne

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

2-3 godz. w zależności od tempa pracy uczestników

Termin: 10  grudnia 2022 (sobota) godz. 09:30

Na warsztatach uczestnicy będą wyplatać ozdoby świąteczne: aniołki, choinki, sopelki

 Wykonane ozdoby pozostają własnością uczestników.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe

casio 812861 340

 

Prowadzimy nabór na szkolenie
w zakresie obsługi

KAS FISKALNYCH I INNYCH URZĄDZEŃ SKLEPOWYCH

Termin szkolenia: 09-10.12.2022

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu sprzedawcy  w   placówkach handlowych.

 Program szkolenia:

  •  regulacje prawne użytkowania kas fiskalnych
  •  obsługa kas fiskalnych
  •  obsługa urządzeń sklepowych wspomagających sprzedaż

Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652

CZYTAJ WIĘCEJ

KKZ FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur

S22C 6e22112309280Oferta skierowana do osób posiadających:

- wykształcenie średnie

dyplom z pierwszej kwalifikacji  FRK.01  Wykonywanie usług fryzjerskich

Po ukończeniu kursu  i zdaniu egzaminu zawodowego zdobywa się zawód technik usług fryzjerskich. 

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie  sobota-niedziela. Rozpoczęcie 04.02.2023. Czas trwania 300 godzin. Wykwalifikowana kadra w sposób przejrzysty i profesjonalny nauczy między innymi

1.Projektowania i dokumentowania fryzur

2. Wykonywania fryzur na podstawie projektów

Egzamin w styczniu 2024r.

Pytania pod numerem telefonu 87 620-26-10

 Link do rejestracji https://e-zdz.edu.pl/Rejestracja.aspx?id=50711

 

Obsługa wózków jezdniowych

operator wózka widłowego OKZ Ełk

Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem termin kursu 28.11.2022

zapraszamy na  kurs, którego celem jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)w Białymstoku. t

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja na szkolenie w celu zarezerowania terminu egzaminu:

  • pdfkarta słuchacza
  • pdfpełnomocnictwo do zamówienia egzaminu
  • pdfopłata za egzamin

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Drwal - operator pilarki

drwal operator pilarki

 termin rozpoczęcia szkolenia: 20.01.2023

              Celem kursu jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych przy wykonywaniu zadań zawodowych drwala, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej pracy pilarką do prac leśnych.

                           Kurs Drwal - operator pilarki kończy się egzaminem przed komisją Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Po uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu drwala - operatora pilarki uprawniające do wykonywania zadań zawodowych drwala, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej pracy pilarką do prac leśnych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Urządzenia wytwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne - przygotowanie do weryfikacji uprawnień GRUPA II

Grupa II uprawnienia energetyczne

Prowadzimy nabór na szkolenie przygotowujące
do egzaminu kwalifikacyjnego
w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D” 
Urządzenia wytwarzające, przesyłające i zużywające ciepło
oraz inne urządzenia energetyczne, uprawnienia palacza
Termin szkolenia:
09.12.2022r. w godz. 08:30 - 15:45, 10.12.2022r. w godz. 09:30 - 15:45 
Termin egzaminu: 10.12.2022.  po szkoleniu lub 13.12/2022 godz.17:00

CZYTAJ WIĘCEJ