Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Aktualności

KKZ FRK.01 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

 

hair g51736b301 1920Uwaga trwają zapisy na kurs kwalifikacyjny - Wykonywanie usług  fryzjerskich. Rozpoczęcie  23.09.2023r.

Słuchacz jest przygotowany do: pracy w salonach fryzjerskich lub otwarcia własnej działalności gospodarczej.

Pracownie są nowoczesne, bogato wyposażone i spełniają standardy wyposażenia egzaminacyjnego, a ponadto posiadamy doświadczoną kadrę., Egzamin państwowy 100 % zdawalność.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

 

OKZ Ełk ochrona 06 05 22PLANOWANE ROZPOCZĘCIE KURSU 22 września 2023

Kurs skierowany jest do osób, które zamierzają podjąć
pracę na stanowisku pracownika ochrony oraz ubiegać się o wpis na listę                        
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

 Wymaganiania stawiane kandydatom na kurs

 Kwalifikowanego pracownika ochrony:

CZYTAJ WIĘCEJ

Urządzenia wytwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne - przygotowanie do weryfikacji uprawnień GRUPA II

Grupa II uprawnienia energetyczne

 • Prowadzimy nabór na szkolenie przygotowujące
  do egzaminu kwalifikacyjnego
  w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D” 
  Urządzenia wytwarzające, przesyłające i zużywające ciepło
  oraz inne urządzenia energetyczne, uprawnienia palacza
  Termin szkolenia:
  ⇒ 22.09.2023r. w godz. 10:30 - 18:00 
   ⇒
  26.09.2023r. w godz. 12:00 - 18:00
  ⇒Termin egzaminu: 26.09.2023r.  bespośrednio po szkoleniu

CZYTAJ WIĘCEJ

Okresowe szkolenia BHP

industrial 1636390 340

              Cel szkolenia to aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Do udziału w szkoleniach BHP zobowiązani są wszyscy pracownicy, niezależnie od ich statusu zatrudnienia, włączając w to osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, praktykantów oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach samozatrudnienia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe

casio 812861 340

 

Prowadzimy nabór na szkolenie
w zakresie obsługi

KAS FISKALNYCH I INNYCH URZĄDZEŃ SKLEPOWYCH

Termin szkolenia: 29-30.09.2023

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu sprzedawcy  w   placówkach handlowych.

 Program szkolenia:

 •  regulacje prawne użytkowania kas fiskalnych
 •  obsługa kas fiskalnych
 •  obsługa urządzeń sklepowych wspomagających sprzedaż

Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652

CZYTAJ WIĘCEJ

Obsługa wózków jezdniowych

operator wózka widłowego OKZ Ełk

Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem. Najbliższy kurs rozpocznie się 22.09.2023 r.

Zapraszamy na kurs, którego celem jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w Białymstoku.

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja na szkolenie w celu zarezerowania terminu egzaminu.

CZYTAJ WIĘCEJ

EXCEL - od podstaw

                                                   Prowadzimy nabór na szkolenie 

Excel od podstaw OKZ Ełk EXCEL od podstaw

Celem kursu jest zdobycie przez słuchaczy  praktycznych umiejętności wymaganych w pracy z arkuszami kalkulacyjnymi w zakresie operacji wykonywanych na arkuszach; tabel przestawych; tworzenie i formatowanie wykresów; formuł i funkcji; eksportu i importu danych

termin zajęć  23.09, 30.09, 14.10 2023

Zajęcia realizowane będą w soboty 

zapraszamy  ZAPISZ SIĘ

 

CZYTAJ WIĘCEJ